Privatlivspolitik

Databeskyttelse er en vigtig og obligatorisk del. Dette dokument giver dig overblik over   hvordan vi behandler dine data.

Er du kunde på en af 1smile klinikkerne, vil den pågældende klinik være dataansvarlig for dine personoplysninger. Det betyder, at klinikken indsamler oplysninger om dig i forbindelse med dine behandlinger på klinikken, og klinikken sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Når du besøger 1smile.dk eller fx søger job hos os, er 1smile.dk dataansvarlig for dine personoplysninger. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler oplysninger direkte fra dig og fra offentligt tilgængelige registre.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@1smile.dk eller via vores tlf nr.

Nedenfor beskriver vi, hvilke personoplysninger vi kan behandle om dig i forskellige situationer, og hvordan vi behandler disse oplysninger.

Når vi indsamler personlige oplysninger om dig som patient
(Kategorier af oplysninger, formål samt retsgrundlag for behandlingen)

Når du er kunde hos 1smile.dk og behandles på en af vores klinikker, indhenter vi en række oplysninger om dig.
I forbindelse med behandlinger behandles typisk følgende typer af oplysninger:

 • Kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • Cpr nr.
 • Helbredsoplysninger: Øvrige journalnotater, i nogle tilfælde røntgenbilleder, 3D-scan – tandscanninger,
 • Øvrige oplysninger: Hvis det er nødvendigt for behandlingen, slår vi dig op i FMK – det Fælles MedicinKort, hvor vi kan se oplysninger om eventuel receptmedicin, som du er visiteret til at få. Herudover indberetter vi oplysninger til Sygeforsikringen ”danmark”, sygesikring og forsikring efter aftale med dig.

Formålet med vores indsamling og behandling af dine oplysninger er, at klinikken kan udføre den korrekte behandling af dig og føre den lovpligtige patientjournal. Vi anvender også dine personlige oplysninger til administration, herunder blandt andet til indkaldelser, påmindelser og servicemeddelelser, til indberetning af oplysninger til Sygeforsikringen ”danmark”, til sygesikringen og eventuelt til forsikringsselskaber, til behandling af fakturaer, indhentning af betaling for vores sundhedsydelser samt løbende udvikling og kvalitetssikring af din behandling, fx ved udsendelse af tilfredshedsundersøgelser.

Klinikkens retsgrundlag til behandling af personoplysninger om patienter findes i Sundhedslovens kap. 9, i Journalføringsbekendtgørelsen og i Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, h) og artikel 6, stk. 1, b), c) og f).

Behandlingen af personoplysninger til brug for både indkaldelser, påmindelser og tilfredshedsundersøgelser baseres på interesseafvejningsreglen (artikel 6, stk. 1, f)), idet tandlægeklinikkerne har en legitim interesse i at udsende de pågældende meddelelser til dig.

Behandlingen af dit CPR-nummer er baseret på reglerne i Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, a) jf. reglerne i Sundhedsloven.

Når du besøger og/eller er aktiv på vores hjemmeside
(Kategorier af oplysninger, formål samt retsgrundlag for behandlingen)

På vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række informationer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • Din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser)
 • I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne på hjemmesiden, behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login.

Oplysningerne indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold af hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f), idet vi har en legitim interesse i at optimere hjemmesidens indhold, services m.v.

Når/hvis du søger job hos os
(Kategorier af oplysninger, formål samt retsgrundlag for behandlingen)

Hvis du ansøger om et job hos os ved at sende din ansøgning, dit CV og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst via rekrutteringssystemet HR-manager af den relevante leder, samt relevante medarbejdere hos 1smile.dk med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Ansøgning, CV og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre uden for 1smile.dk Ansøgning, CV og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning, CV og bilag blive slettet. Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning, CV og bilag i max. 6 måneder, hvorefter al materiale slettes.

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f), idet vi har en legitim interesse i at gennemgå din ansøgning og dit CV m.v. for at vurdere dit kandidatur. Hvis vi ønsker at tage referencer, vil vi anmode om dit samtykke forinden. Dit samtykke vil blive indhentet efter reglerne i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, a). Vi opfordrer til, at der ikke medsendes særlige kategorier/følsomme personoplysninger, som fx helbredsoplysninger el.lign. Indeholder din ansøgning sådanne følsomme oplysninger, vil vi slette dem med det samme.

Når du er leverandør, samarbejdspartner el.lign.
(Kategorier af oplysninger, formål samt retsgrundlag for behandlingen)

Når du er leverandør eller samarbejdspartner til 1smile, indsamler vi dine kontaktoplysninger i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer med det formål at kommunikere med dig/jer og for at kunne afregne overfor dig/jer.

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f), idet vi har en legitim interesse i at kunne kommunikere samt administrere personoplysninger på kontaktpersoner hos såvel leverandører som samarbejdspartnere.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift m.v.

Data holdes ajour
Da vores service og administration er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring
Oplysninger om patienter opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Som hovedregel slettes journaler 10 år efter sidste notat eller 5 år efter videregivelse til ny tandlæge. Personoplysninger i bogføringsmateriale slettes efter 5 år. Øvrige personoplysninger slettes, når formålet med indsamlingen af oplysningerne ikke længere er til stede.

Videregivelse af oplysninger
Foruden ovennævnte behandling af personoplysninger så benytter vi en række tredjeparter til fx opbevaring (hosting) og behandling af data (databehandlere). Disse tredjeparter behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. De tredjeparter som vi videregiver oplysninger til er: Journalleverandører, sms-leverandører, Sygeforsikringen ”danmark”, Sygeforsikringen og eventuelt forsikringsselskaber, hvis dette er aftalt med dig.

Derudover videregiver klinikken i nogle tilfælde personoplysninger om patienter til kommunen til brug for statistiske formål.

I visse tilfælde vil vores underleverandører sende dine personoplysninger til Sverige med det formål at producere tandteknik. Det sikres, at disse underleverandører har de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre sikker behandling af personoplysninger. Øvrige modtagere af personoplysninger findes i EU eller sikre tredjelande samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google i USA (til data opsamlet via cookies) som er certificeret under US Privacy Shield.

Data om din brug af vores hjemmeside, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se, hvilke tredjeparter der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder o.lign. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor.

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har i nogle tilfælde, herunder ved behandling af personoplysninger efter interesseafvejningsreglen, ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Kontakt os via kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker at gøre brug af denne rettighed.

Du har i nogle tilfælde mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Før vi videregiver din journal til en anden tandlæge, er vi forpligtet til at bede om dit samtykke.

Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via e-mail dt@datatilsynet.dk. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Cookies
Brug af cookies
En cookie består af en tekstfil, der bliver lagret i din browser. Den har til formål at kunne genkende dén enhed, du besøger vores hjemmeside med – og husker altså, hvordan du har ageret, sidst du besøgte vores side. Vi gemmer ingen personlige oplysninger, og de kan ikke indeholde virus.

Vi anvender cookies til brug for blandt andet trafikmåling og for at kunne optimere brugervenligheden på hjemmesiden. Ved at måle den trafik, der er på vores hjemmeside, ved vi, hvor mange besøgende vi har. Det er vigtigt, så vi kan sørge for, at vores servere kan holde til trafikken og sørge for, at hjemmesiden fungerer optimalt og er brugervenlig. Vi har besvaret de typiske spørgsmål til brug af cookies herunder:

 • Hvor lang tid opbevarer I cookies?
  En cookie bliver slettet af sig selv, når der er gået et bestemt antal måneder. Hver gang du besøger vores side, fornyes udløbsfristen.
 • Hvordan sletter jeg cookies?
  Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
 • Hvordan undgår jeg cookies?
  Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
 • Hvad bruger I cookies til?
  Vi indsamler data, så vi kan føre statistik over, hvor mange der besøger vores side, så vi bl.a. kan sikre, at vores servere kan holde til det. Samtidig indsamler vi oplysninger om køn, alder og geografi, så vi kan opbygge en bredere forståelse af vores målgruppe og derved tilbyde et bedre produkt samt en bedre service.
 • Bruger I trafikmåling via Google Analytics?
  Ja, vi anvender cookies fra Google Analytics, så vi kan måle hvor meget trafik, der er på vores website.
 • Kan jeg fravælge cookies?
  Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du klikke her: http://tools.google.com/dlpage/
 • Bruger I cookies fra tredjeparter?
  Ja, hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Hotjar, Google og Facebook.

 
Denne politik er senest opdateret den 4. Januar 2021.